lịch công tác tuần IV tháng 05 năm 2018

Tháng Năm 22, 2018 7:08 sáng

                                                               LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 05

                                                          Tuần  IV Từ ngày 21/05/2018 đến 25/05/2018

 

Thời gian                            Sáng                                           Chiều
Thứ 2/21/05     –  Giao ban ban giám hiệu – cấp ủy       – Giao ban tổ trưởng các khối   
Thứ 3/22/5  – Họp tại UBNDX bà công tác tết 01/06/2018 cho trẻ  –  Họp đại diện các bậc phụ huynh học sinh+ tổ trưởng chuyên môn + trưởng khu + chủ nhiệm các lớp
Thứ 4/23/5     – Tổng hợp đánh giá khen thưởng cuối năm tổ Mẫu giáo       – Tổng hợp đánh giá khen thưởng cuối năm tổ nhà trẻ
Thứ 5/24/5 –         Kiểm kê tài sản nhóm nhà trẻ –         Kiểm kê tài sản khối mẫu giáo
Thứ 625/5 –         Khám sức khỏe, cân đo trẻ khố i4, 5 tuổi  
–         Khám sức khỏe, cân đo trẻ khối 3, tuổi nhà trẻ
Thứ 7/26/5 –         Họp bình xét thi đua –         Lao động vệ sinh trường

 

  Đồng Sơn, ngày 21  tháng 05 năm 2018                    HIỆU TRƯỞNG  

 

 

                                                                                                 Trần Thị Tâm