Lịch công tác tuần IV tháng 05 năm 2019

Tháng Năm 20, 2019 8:01 sáng

      LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 05

 Tuần  IV/Từ ngày 20/05/2019 đến 24/05/2019

 

Thời gian                                    Sáng                                Chiều
Thứ 220/05     –  Giao ban ban giám hiệu  –  Họp giao cấp ủy, công đoàn, đoàn thanh niên, phụ nữ
      Thứ 321/05     –  Duyệt  hồ sơ phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non  –  Nghe đánh giá kết quả phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sớ giáo dục mầm non
Thứ 422/05     – Đánh giá trẻ khối nhà trẻ      – Đánh giá trẻ khối nhà trẻ
Thứ 523/05 –         Đánh giá trẻ khối 3- 4 tuổi –         Đánh giá trẻ khối 4- 5 tuổi
Thứ 624/05 –         Đánh giá trẻ khối 5- 6 tuổi  
–         Duyệt văn nhệ tổng kết năm học 2018 – 2019

 

  Đồng Sơn, ngày 20  tháng 05 năm 2019                                    HIỆU TRƯỞNG  

 

 

                                                                                                Trần Thị Tâm