Lịch công tác tuần IV tháng 04 năm 2019

Tháng Tư 22, 2019 8:22 sáng

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 04

     Tuần I từ ngày 22/04 đến ngày 26 tháng 04/2019

 

Thời gian                                      Sáng                                   Chiều
Thứ 2/22/04/2019 –          Giao ban Ban giám hiệu  –         Giao ban các tổ trưởng chuyên môn
      Thứ 3/23/04/2019   – Dự giờ thăm lớp nhóm trẻ 24 -36 tháng tuổi A  –         Dự giờ thăm lớp nhóm 24-36 tháng tuổi B 

 

Thứ 4/24/04/2019 – Dự giờ thăm lớp 3-4 tuổi A  –  Dự giờ thăm lớp 3- 4 tuổi B
Thứ 5/25/04/2019   –  Dự giờ thăm lớp 4-5 tuổi A –         Dự giờ thăm lớp 4-5 tuối B
Thứ 6/26/04/2019   –  Dự hoạt động ngoài trời lớp 5-6 tuổi A  
–  Dự hoạt động  góc lớp 5 -6 tuổi B

 

  Đồng Sơn, ngày 22  tháng 04  năm 2019                HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                     Trần Thị Tâm