Lịch công tác tuần III tháng 06 /2019

Tháng Sáu 13, 2019 9:03 sáng

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 06/2019

      Tuần  III/Từ ngày 17/06/2019 đến 21/06/2019

 

Thời gian                    Sáng                                   Chiều
Thứ 217/06/2019     –  Họp cấp ủy        –  Giao ban, ban giám hiệu, công đoàn, đoàn thanh niên, nữ công 
Thứ 318/06/2019  – Dự một hoạt động hè lớp 4-5 tuổi  –  Dự một động hè  nhóm 24 -36 tháng tuổi
Thứ 419/06/2019     –  Kiểm tra thực đơn nuôi ăn bán trú tại trường     – Kiểm tra vệ sinh  đồ dùng đồ chơi cho trẻ trong dịp hè
Thứ 520/06/2019 –          Cử giáo viên đi tập huấn Dạy kỹ năng sống cho trẻ trong dịp hè –         Chốt số liệu các cháu mẫu giáo học kỹ năng sống trong dịp hè
Thứ 621/06/2019 –          Chuẩn bị máy tính máy chiếu và các phương tiện khác dạy kỹ năng sống cho các cháu trong dịp hè  
–         Chuẩn bị máy tính máy chiếu và các phương tiện khác dạy kỹ năng sống cho các cháu trong dịp hè

 

  Đồng Sơn, ngày 17 tháng 06 năm 2019HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                            Trần Thị Tâm