Lịch công tác tuần II tháng 06 năm 2019

Tháng Sáu 13, 2019 8:49 sáng

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 06/2019

      Tuần  II/Từ ngày 10/06/2019 đến 14/06/2019

 

Thời gian                            Sáng                              Chiều
Thứ 210/06/2019     –  Giao ban, ban giám hiệu        – Giao ban tổ trưởng các khối 
Thứ 311/06/2019  – Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú trong dịp hè  –  Kiểm tra thực đơn, tính khẩu phần ăn cho trẻ trong dịp hè
Thứ 412/06/2019     –  Kiểm tra công tác hoạt động chuyên môn, các cháu mẫu giáo trong dịp hè     – Kiểm tra công tác hoạt động chuyên môn, các cháu nhà trẻ trong dịp hè
Thứ 513/06/2019 –         Các lớp đăng ký tài liệu năm học 2019 – 2020 –         Chốt số liệu đăng ký tài liệu các lớp theo mẫu
Thứ 614/06/2019 –          Tổng hợp các lớp đăng ký tài liệu năm học 2019 -2020  
–         Nộp đăng ký tài liệu theo mẫu về phòng giáo dục

 

            Đồng Sơn, ngày 10 tháng 06 năm 2019                       HIỆU TRƯỞNG