Lịch công tác tuần II tháng 05 năm 2019

Tháng Năm 6, 2019 8:04 sáng

      LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 05

 Tuần  II/Từ ngày 06/05/2018 đến 10/05/2018

 

Thời gian                                        Sáng                                     Chiều
Thứ 206/05     –  Giao ban ban giám hiệu   –  Họp giao cấp ủy, công đoàn, đoàn thanh niên, phụ nữ 
      Thứ 307/05     –  Dự giờ thăm lớp  khối 5 tuổi  –  Dự giờ thăm lớp khối 4 tuổi
Thứ 408/05     – Dự giờ thăm lớp khối 3 tuổi  –  Dự giờ thăm lớp khối 24 -36 tháng tuổi
Thứ 509/05 –         Tập huấn công tác đánh giá trẻ cuối năm –         Tập huấn công tác đánh giá trẻ cuối năm
Thứ 610/05 –         Duyệt văn nghệ  chào mừng lễ phật đản  
–         Duyệt văn nghệ chào mừng lễ phật đản

 

  Đồng Sơn, ngày 06  tháng 05 năm 2019                      HIỆU TRƯỞNG