Lịch công tác tuần II tháng 04 năm 2019

Tháng Tư 8, 2019 8:05 sáng

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 04

     Tuần II từ ngày 08/04 đến ngày 12 tháng 04/2019

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2/08/04/2019 –          Giao ban ban giám hiệu tổ trưởng các khối  Họp hiệu trưởng đánh giá công tác kiểm tra chéo trường
      Thứ 3/09/04/2019   – Cho trẻ học tập luật lệ an toàn giao thông  toàn trường      –  Cho trẻ học tập luật lệ an toàn giao thông  toàn trường 

 

Thứ 4/10/04/2019    – Tập huấn đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên     –  Tập huấn đánh giá hiệu trưởng phó hiệu trưởng và giáo viên 
Thứ 5/11/04/2019   –  Kiểm tra, thực đơn và tính khẩu phần ăn, nuôi ăn bán trú   –   Dự giờ lớp 5 tuổi A
Thứ 6/12/04/2019   –  Tập duyệt văn nghệ chào mừng ngày 30 tháng 04 và quốc khánh 01 /05  
  –  Tổng duyệt văn nghệ chọn tiết mục đi chào mừng tại UBND xã

 

                    Đồng Sơn, ngày 08  tháng 04 năm 2019                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                 Trần Thị Tâm