Lịch công tác tuần I tháng 06 năm 2019

Tháng Sáu 13, 2019 8:30 sáng

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 06/2019

      Tuần  I/Từ ngày 03/06/2019 đến 07/06/2019

 

         Thời gian                                 Sáng                                 Chiều
Thứ 203/06/2019     –  Giao ban TTCM MG +  TTCM NT        – Khai thông cống rãnh thoát nước vườn trường 
Thứ 304/06/2019  – Bàn giao học sinh 5 tuổi cho trường tiểu học  –  Tổng hợp hồ sơ bàn giao học sinh 5 tuổi tại trường tiểu học
Thứ 405/06/2019     – Nộp báo cáo bàn giao học sinh 5 tuổi     – Nộp thi dua nhà trường năm học 2018 -2019
Thứ 506/06/2019 –         Tổng vệ sinh trường lớp đón kiểm tra nông thôn mới –         Tổng vệ sinh ngoài trường  theo sự phân công , đón doàn kiểm tra nông thôn mới
Thứ 607/06/2019 –         Vệ sinh trong ngoài trường học đón đoàn kiểm tra nông thôn mới  
–         Chốt số lượng các cháu học hè 2019

 

              Đồng Sơn, ngày 03 tháng 06 năm 2019                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                         Trần Thị Tâm