Lịch công tác tuần I tháng 05 năm 2019

Tháng Năm 2, 2019 7:58 sáng

           LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 05

     Tuần I từ ngày 29/04 đến ngày 03/ tháng 05/2019

 

    Thời gian                                Sáng                            Chiều
Thứ 2/29/05/2019 –          Nghỉ 30 tháng 04/2019  –         Nghỉ 30/04 /2019
      Thứ 3/30/05/2019 –          Nghỉ 30 tháng 04/2019  –         Nghỉ 30/04 /2019
Thứ 4/01/05/2019 – Nghỉ ngày Quốc tế lao động  –  – Nghỉ ngày Quốc tế lao động
Thứ 5/02/05/2019   –  Họp giao ban, ban giám hiệu –         Họp giao ban các tổ khối
Thứ 6/03/05/2019   –   Tổng hợp tiền học phí nộp kho bạc nhà nước  
–  Tổng hợp tiền học phí nộp kho bạc nhà nước

 

  Đồng Sơn, ngày 29  tháng 04  năm 2019                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                               Trần Thị Tâm