Lịch công tác tuần 5 tháng 01 năm 2020

Tháng Hai 10, 2020 8:33 sáng

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2020

      Tuần 5 Từ ngày 27/01/2020 đến 31/ 01/2020

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ :2/27/01/2020 –          Nghỉ tết, phân công CBGV,  trực tết –         Nghỉ tết, phân công CBGV, trực tết
Thứ :3/28/01/2020 –         Nghỉ tết, phân công CBGV, trực tết –         Nghỉ tết, phân công, CBGV,  trực tết
Thứ: 4/29/01/2020 –         Họp đầu xuân –         Lao động vệ sinh trường lớp chuẩn bị đón trẻ
Thứ: 5/30/01/2020 –         Đón trẻ đến lớp –         Đón trẻ đến lớp
Thứ: 6/31/01/2020 – Huy động trẻ đến lớp rèn nền nếp  
–         Rèn nền nếp trẻ

 

  Đồng Sơn, ngày 27 tháng 01 năm 2020              HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                      Trần Thị Tâm