lịch công tác tuần II tháng 12 năm 2019

Tháng Mười Hai 8, 2019 4:23 chiều

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2019

      Tuần II Từ ngày 09/12/2019 đến 14/12/2019

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ :2/09/12/2019     –  Giao ban ban giám hiệu  –      Giao ban, ban giám hiệu, tổ trưởng các khối, các đoàn thể 
Thứ :3/10/12/2019 –      Nhận bàn giao sân giao thông khu A –      Rà soát tiêu chí Xanh – Sạch  – Đẹp – An toàn  và kiểm định chất lượng khu A
Thứ: 4/11/12/2019 Rà soát tiêu chí Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn  và kiểm định chất lượng khu B   Rà soát tiêu chí Xanh – Sạch – Đẹp An toàn  và kiểm định chất lượng khu B
Thứ: 5/12/12/2019 –         Tập huấn chuyên môn –          Tập huấn chuyên môn
Thứ: 6/13/12/2019 –         Rà soát tiêu chí Xanh – Sạch – Đẹp An toán  và kiểm định chất lượng khu C  
–         Rà soát tiêu chí Xanh – Sạch – Đẹp An toán  và kiểm định chất lượng khu C
Thứ/ 7/14/12/2019 –         Họp hội đồng sư phạm –         Học chuyên môn

 

  Đồng Sơn, ngày 09 tháng 12 năm 2019               HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                      Trần Thị Tâm