Lịch công tác tuần 2 tháng 02 năm 2020

Tháng Hai 10, 2020 8:54 sáng

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2020

      Tuần 2 Từ ngày 10/02/2020 đến 16/ 02/2020

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ :2/10/02/2020 –          Giao nan ban giám hiệu –          Giao ban các tổ trưởng tổ khối
Thứ :3/11/02/2020 –         Thông báo cho phụ huynh học sinh cho trẻ nghỉ  học ttheo công văn cấp trên –          Lao động vệ sinh môi trường trong ngoài lớp phòng chống dịch
Thứ: 4/12/02/2020 –          Phân công CBGV, trực trường vệ sinh trường lớp, làm đồ dùng đồ chơi, xây dựng giáo án –         Phân công CBGV, trực trường vệ sinh trường lớp, làm đồ dùng đồ chơi, xây dựng giáo án
Thứ: 5/13/02/2020 –          Phân công CBGV, trực trường vệ sinh trường lớp, làm đồ dùng đồ chơi, xây dựng giáo án –         Phân công CBGV, trực trường vệ sinh trường lớp, làm đồ dùng đồ chơi, xây dựng giáo án
Thứ: 6/14/02/2020 –          Phân công CBGV, trực trường vệ sinh trường lớp, làm đồ dùng đồ chơi, xây dựng giáo án –         Phân công CBGV, trực trường vệ sinh trường lớp, làm đồ dùng đồ chơi, xây dựng giáo án
Thứ: 7/15/02/2020 –         Họp cấp ủy giới thiệu nhân sự chuẩn bị đại hội chi bộ cơ sở –         Họp chi bộ bổ phiếu tín nhiệm nhân sự Bí thư, ohos bí thư, cấp ủy
Thứ: CN/16/02/2020 –          Phân công CBGV, trực trường vệ sinh trường lớp, làm đồ dùng đồ chơi, xây dựng giáo án –         Phân công CBGV, trực trường vệ sinh trường lớp, làm đồ dùng đồ chơi, xây dựng giáo án

 

  Đồng Sơn, ngày 10 tháng 02 năm 2020                HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                      Trần Thị Tâm