Lịch công tác tuần 11 từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11

Tháng Mười Một 16, 2020 9:28 sáng

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2020

                                                           Tuần 11 Từ ngày 16/11/2020 đến 20/11/2020

 

Thời gian                        Sáng                                 Chiều
Thứ 2/16/11/2020     –  Giao ban ban giám hiệu    –  Giao ban các tổ trưởng tổ khối 
Thứ 3/17/11/2020  –  Thi làm đồ dùng đồ chơi góc thư viện của bé   – Thi làm đồ dùng đồ chơi góc thư viện của bé
Thứ 4/18/11/2020   –  Tham dự, ngày đại đoàn kết –  Tham dự ngày đại đoàn kết
Thứ 5/19/11/2020 –         Duyệt chương trình văn nghệ chào mừng ngà nhà giáo Việt Nam 20/11/2020 –         Duyệt chương trình văn nghệ chào mừng ngà nhà giáo Việt Nam 20/11/2020
Thứ 620/11/2020 –         Tổ chức tọa đàm gập mặt các đồng chí cán bộ gáo viên nhân viên nghi hưu  
–          Chúc mừng cán bộ các thời lỳ về nghỉ hưu
Thứ 721/11/2020    

 

           Đồng Sơn, ngày 16  tháng 11 năm 2020                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                              Trần Thị Tâm