Lịch công tác tuần 1 tháng 02 năm 2020

Tháng Hai 10, 2020 8:44 sáng

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2020

      Tuần 1 Từ ngày 03/02/2020 đến 07/ 02/2020

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ :2/03/02/2020 –          Giao nan ban giám hiệu –          Giao ban các tổ trưởng tổ khối
Thứ :3/04/02/2020 –         Thông báo cho phụ huynh học sinh cho trẻ nghỉ  học ttheo công văn cấp trên –          Lao động vệ sinh môi trường trong ngoài lớp phòng chống dịch
Thứ: 4/05/02/2020 –          Phân công CBGV, trực trường vệ sinh trường lớp –         Phân công CBGV, trực trường vệ sinh trường lớp
Thứ: 5/06/02/2020 –         Phân công CBGV, trực trường vệ sinh trường lớp –         Phân công CBGV, trực trường vệ sinh trường lớp
Thứ: 6/07/02/2020 –         Phun thuốc khủ trùng toàn bộ trường lớp, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp chủng mới corona  
–         Phun thuốc khủ trùng toàn bộ trường lớp, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp chủng mới corona

 

  Đồng Sơn, ngày 03 tháng 02 năm 2020                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                      Trần Thị Tâm