Lịch công tác tuần III tháng 05 năm 2018

Tháng Năm 22, 2018 6:40 sáng

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 05

Tuần  III Từ ngày 14/05/2018 đến 18/05/2018

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2/14/05     –  Giao ban ban giám hiệu – cấp ủy       – Giao ban tổ trưởng các khối   
Thứ 3/15/5  –  Tổng hợp đánh giá trẻ khối nhà trẻ  –  Tổng hợp đánh giá trẻ khối 3 tuổi
Thứ 4/16/5     –  tổng hợp đánh giá trẻ khối 4 tuổi       –  Tổng hợp đánh giá trẻ khối 5 tuổi
Thứ 5/17/5 –         Chuẩn bị các điều kiện kiểm tra ATVS thực phẩm –         Đón đoàn kiểm traVSAT thực phẩm
Thứ 6/18/5 –         Khám sức khỏe cho trẻ  
–         Thống nhất bàn giao trẻ 5 tuổi giữa 2 nhà trường
Thứ 7/19/5 –         Họp bình xét thi đua –         Lao động vệ sinh trường

 

  Đồng Sơn, ngày 14  tháng 05 năm 2018HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 Trần Thị Tâm