Lịch công tác tuần 2 tháng 01 năm 2020

Tháng Một 12, 2020 2:46 chiều

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01

     Tuần II từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10 tháng 01/2020

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2/06/01/2020 –          Giao ban ban giám hiệu Họp  tổ trưởng các khối
      Thứ 3/07/01/2020   – Cho trẻ học tập luật lệ an toàn giao thông  toàn trường     –  Cho trẻ học tập luật lệ an toàn giao thông  toàn trường 
Thứ 4/08/01/2020    –  Tổng hợp các minh chứng thẩm định     –   –  Tổng hợp các minh chứng thẩm định 
Thứ 5/09/01/2020   –  Tổng hợp các minh chứng đón xanh – Sạch – Đẹp – An toàn    –  Tổng hợp các minh chứng đón xanh – Sạch – Đẹp – An toàn
Thứ 6/10/01/2020   –  Tổng hợp 4 khu về khu trung tâm các minh chứng  
  –  Tổng hợp 4 khu về khu trung tâm các minh chứng

 

  Đồng Sơn, ngày 06  tháng 01 năm 2020         HIỆU TRƯỞNG             Trần Thị Tâm