Lịch công tác tuần 1 tháng 01 năm 2020

Tháng Mười Hai 30, 2019 4:02 chiều

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2019

Tuần  I Từ ngày 30/12/2019 đến 05/01/2019

 

Thời gian                    Sáng                        Chiều
Thứ 2/30/12/2019     –  Giao ban TTCM MG +  TTCM NT       – Khai thông cống rãnh thoát nước vườn trường
Thứ 3/31/12/2019  –  Tổng hợp  số lượng trẻ đến trường kỳ I khu A    –  Tổng hợp trẻ đến trường khỳ I Khu B
Thứ 4/01/01/2020  – Nghỉ tết dương lịch – Nghỉ tết dương lịch
Thứ 5/02/01/2020 –  Chuẩn bị minh chứng đón đoàn kiểm tra của phòng giáo dục –  Đón đoàn kiểm tra của phòng giáo dục
Thứ 603/01/2020 –   Vệ sinh sân trường  sau khi tu bổ xong  
–         Vệ sinh sân trường sau khi tu bổ xong
Thứ 704/01/2020 –          Lao động trang trí trường lớp –          Lao động trang trí trường lớp

 

  Đồng Sơn, ngày 30 tháng 12  năm 2019HIỆU TRƯỞNG  

 

 

                                                                                       Trần Thị Tâm